luft til vann varmepumpe
Eksempel på luft-vann-varmepumpe (Foto: NIBE)

Luft-til-vann-varmepumpe

Har du vannbårent system hjemme, kan luft-vann-varmepumpe være et godt oppvarmingsalternativ. Du får en jevnere og bedre energibenyttelse enn med en luft-luft-varmepumpe, men kostnaden er betydelig lavere enn for vann-vann-varmepumper.

En luft-vann-varmepumpe henter varme fra luften og fører denne over til boligens vannbårne system. Luft-vann-varmepumpe vil være rimeligere og mer energieffektivt for oppvarming av bolig og varmtvann enn strøm, og du kan spare mye penger på å installere varmepumpe.

Spar penger på oppvarming

En varmepumpe kan kutte strømbehovet ditt med hele 80%. Du sparer inn varmepumpekostnaden innen kort tid.

Et miljøvennlig alternativ

Ved å bytte fra fossilt brennstoff til varmepumpe kan du spare miljøet tilsvarende opptil 6 biler hvert eneste år.

Bedre inneklima

Varmepumper har dokumentert positiv effekt på inneklimaet, spesielt for de som er plaget av astma eller allergi.

Dersom du har et vannbårent system, men vil unngå de høye investeringskostnadene som følger med bergvarme, jordvarme og sjøvarme, kan et alternativ være luft-vann-varmepumpe. Da slipper du borring og graving, ettersom varmekilden er uteluften og ikke må hentes opp fra bakken eller havet. Luft-vann-varmepumpe vil egne seg godt om du bor i områder med høy gjennomsnittstemperatur om vinteren, typisk for kystklima.

Luft til vann-varmepumpe pris

Fordeler

Luft-vann varmepumpe:

Henter varme fra uteluft

Varmen transportres inn i bolig gjennom vannbårent system

Gir opptil 3,5 ganger mer energi enn den bruker

En luft-vann-varmepumpe koster fra 100.000 kroner og oppover, inkludert installering. Husk at du kan søke støtte fra Enova for kjøp og installasjon av luft-til-vann-varmepumpe. Les mer om hvordan du kan søke støtte lengre ned i saken. Det er også verdt å ta med i betraktningen at en varmepumpe vil øke verdien på boligen din.

Selv om det koster noe å kjøpe en varmepumpe vil en luft-vann-varmepumpe gi tilbake 2,5 til 3,5 ganger så mye varme som den strømmen varmepumpene bruker. Det innebærer at du kan spare mye på oppvarming av bolig og varmtvann.

Hent tilbud fra flere leverandører så er du sikker på å få et godt tilbud. Fyll ut skjemaet så blir du kontaktet av lokale leverandører som gir deg gode tilbud på varmepumper med installering. Tjenesten er gratis og uforpliktende, det eneste du risikerer er et godt tilbud!

Levetid og besparelse

Levetiden for en luft-vann-varmepumpe er beregnet til mellom 12 og 15 år, dersom den blir korrekt installert og vedlikeholdt. Erfaringsmessig vil mange oppleve at varmepumpen holder lengre enn dette. Med tanke på relativt lave investeringskostnader og høy besparelse vil de fleste ha nedbetalt investeringskostnaden i løpet av 6 til 10 år. Nøyaktig beregning må ses i sammenheng med hvilken varmepumpe du velger, boligens oppvarmingsbehov, isloasjon og andre hensyn. Du kan be din varmepumpeleverandør beregne dette for deg etter en befaring av boligen.

Fordeler med luft-vann-varmepumpe

Fordelene med luft-vann-varmepumper er blant annet at de:

 • dekker store deler av boligens varmtvannsbehov
 • krever lavere investeringskostnader enn vann-vann-varmepumpe
 • passer boliger med medium energibehov (over 25.000 kwh per år)
 • har høy virkingsgrad i områder med høy snittemperatur
 • er miljøvennlig
 • gir godt inneklima, fordi den kobles til et vannbårent varmesystem
 • passer til husstander med stort varmtvannsbehov
 • kan erstatte oljefyren
 • har lave kostnader for drift og vedlikehold
 • har lang levetid sammenlignet med andre varmepumper
 • kan få støtte fra Enova for kjøp og installering
 • gir mer i besparelser enn luft-luft-varmepumpe
 • gir jevnere varme enn luft-luft-varmepumpe
 • kan brukes som aircondition om sommeren dersom boligen har viftekonvektor

Ulemper med luft-vann-varmepumpe

Ulempene med luft-vann-varmepumper er blant annet at de:

 • kun fungerer i kombinasjon med vannbårent system
 • koster mer enn luft-luft varmepumpe
 • tar plass inne
 • gir mindre varme i de kaldeste periodene ettersom den avhenger av uteluften
 • har et livsløp som kan forkortes av salt og fuktig luft
 • har en utedel som støyer noe

Luft-vann-varmepumpe i hjemmet

luft vann varmepumpe
Utseende: De fleste innedeler til luft vann-varmepumper ser ut som et høyt kjøleskap. (Foto: NIBE)

En luft-vann-varmepumpe har en utedel, ettersom den henter varme fra uteluften. Synker utetemperaturen ned mot 0 grader, vil varmepumpen automatisk begynne å avrime utedelen, og dette vil gi noe mindre varme inn i boligen. Innedelen minner ofte om et stort kjøpeskap, og plasseres gjerne i våtrom eller i nærhet av varmtvannstanken.

Utedelen kobles mot innedelen som i sin tur kobles med varmtvannsberederen eller noen ganger en akkumuleringstank. Avhengig av hva slags vannbårent system du har hjemme, vil varmepumpen gi varme til boligen via tappevann, vannbåren gulvvarme, radiatorer, eller viftekonvektorer.

Det er ingen enkel fasit på hvilken varmepumpe som er best, fordi det er flere hensyn som skal tas i betraktning når man skal velge varmepumpe til hjemmet. Derfor bør man få hjelp av en fagperson slik at både valg av varmepumpe og installering blir gjort riktig.

Det lønner seg å få leverandøren av varmepumpen til å installere den også. Velger man et annet firma til å installere, risikerer du å havne mellom barken og veden dersom en feil med varmepumpen oppstår, og leverandør og installatør skylder på hverandre for feilen.

Støtte fra Enova

Tidligere var det mulig å få støtte fra Enova for å installere en luft-vann-varmepumpe. Fra 1. april 2020 fjernes støtten. Har du installert en luft-vann-varmepumpe i løpet av de siste 18 månedene før 1. april kan du søke om å få støttet tiltaket.

Ønsker du uforpliktende tilbud på varmepumpe? Fyll ut skjemaet øverst denne siden.

Populære byer